ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การชี้แจงการเปิดเรียนและการจัดการเรียนสอน online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม โดย
นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางประเทือง วงศ์ศิริ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ชี้แจงการเปิดเรียนและการจัดการเรียนสอน online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,22:03   อ่าน 14 ครั้ง