ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ประสิทธิ์ พันธุ์ศิริ (แป๊ว)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 18
อีเมล์ : phantusiri@yahoo.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ม.ค. 2556,09:24 น.   หมายเลขไอพี : 58.136.119.44


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล