O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.06 KB