เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกระเดื่องนามนานมา
เป็นแหล่งวิชาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิน
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคมเฟื่องฟูศาสตร์ศิลป์
สถิตอยู่ทั่วธานินทร์
ม่วง - เหลืองแดนถิ่นเราเคยร่ำเรียน
เรียนดี กีฬาเด่น
เน้นคุณธรรม นำพื้นฐานอาชีพ กอปรการหมั่นเพียร
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคมโรจน์รุ่งวิเชียร
การศึกษาก้าวหน้าจำเนียร
ล.ก.ว. เสถียรคงอยู่ชั่วกาล