ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาไทย ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.1 KB
รำพึงในป่าช้า ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.5 KB
รำพึงในป่าช้า ราชาศัพท์ ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169 KB
รำพึงในป่าช้า เรียงความ ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.5 KB
ภาษาไทย ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.81 KB
หัวใจชายหนุ่ม การพูด ม.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.5 KB
หัวใจชายหนุ่ม อ่านคิดพินิจภาษา ม.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.5 KB
ภาษาไทย ม.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.54 KB
ไตรภูมิพระร่วง บันทึกความรู้ ม.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174 KB
ไตรภูมิพระร่วง วิเคราะห์เนื้อหา คำ สำนวน ม.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176 KB
ไตรภูมิพระร่วง ม.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175 KB