ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
หมู่ที่ 14   ตำบลบางอ้อ  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
เบอร์โทรศัพท์ 037-349638-9
Email : lkvschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน