ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชานนท์ โพธิ์เจริญ (เจ๊ก)
ปีที่จบ : 2523   รุ่น : 25
อีเมล์ : chanon@energy.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.energy.go.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพลังงานชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ม.ค. 2559,22:32 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.18.95


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล