ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น.
ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย ต้นสุพรรณิการ์ได้โค่นล้มลงทับหลังคาด้านหน้าอาคารเรียน (อาคารพระราชทาน) พังเสียหาย นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,15:10   อ่าน 137 ครั้ง