ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด-19
ขอขอบคุณ นางอุบล จันทร์เกษม นายก อบต. บางอ้อ และบุคลากรทุกท่านที่เอื้อเฟื้อรถน้ำฉีดทำความสะอาดโรงเรียน
Back to Healthy School
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,15:17   อ่าน 145 ครั้ง