ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ขอขอบคุณ นางอุบล จันทร์เกษม นายก อบต. บางอ้อ บุคลากรทุกท่านที่เอื้อเฟื้อรถน้ำฉีดทำความสะอาดโรงเรียนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
Back to Healthy School
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,15:23   อ่าน 131 ครั้ง