ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายบรรพต รัตนเกตุ ปลัดอำเภอบ้านนา หัวหน้าศูนย์ป้องกันโรคติดต่อตำบลบางอ้อ พร้อมด้วย นายศรีสวัสดิ์ นันทโกวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางอ้อ และคณะ ได้มาช่วยเหลือการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการการควบคุมโรคในสถานศึกษาช่วงเปิดเทอม และได้ให้คำแนะนำการดำเนินการควบคุมโรคในสถานศึกษาแก่คณะครูและนักเรียนหน้าเสาธง นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,15:28   อ่าน 157 ครั้ง