ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการสำหรับการแพลตฟอร์ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.เขต 7 พร้อมด้วย นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 7 และคณะ ได้มาเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการสำหรับการแพลตฟอร์ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,15:47   อ่าน 163 ครั้ง