ภาพกิจกรรม
คุณกมลวรรณ ทองคล้อย ศิษย์เก่า โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม รุ่นที่ 1 ที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ขอขอบคุณ คุณกมลวรรณ ทองคล้อย ศิษย์เก่า โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม รุ่นที่ 1 ที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,22:54   อ่าน 278 ครั้ง