ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,22:59   อ่าน 305 ครั้ง