ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การเปิดภาคเรียน และการจัดการสอนแบบ online (อ่าน 7) 10 มิ.ย. 64
การชี้แจงการเปิดเรียนและการจัดการเรียนสอน online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (อ่าน 14) 07 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์) (อ่าน 22) 07 มิ.ย. 64
ประกาศแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 15) 07 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนและเลื่อนวันมอบตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4 (อ่าน 14) 07 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 177) 12 มี.ค. 64
แจ้งประกาศของโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม (อ่าน 191) 17 ก.พ. 64
ขอแจ้งเลื่อนจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวเหลือง-ม่วง รำลึก ครั้งที่ 20 (อ่าน 167) 17 ก.พ. 64