ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง My School and favorites
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี สุวรรณวารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2559,14:42  อ่าน 1029 ครั้ง
รายละเอียด..